Skip to Main Contents

Yamaha Motor Revs Your Heart

Roboty przemys?owe

Roboty do pomieszczeń czystych

Roboty jednoosiowe, kartezjańskie i SCARA do pomieszczeń czystych o klasie czystości 10.

MENU

Typ YK-XGC/XC Roboty SCARA do pomieszczeń czystych

Model Typ Długość ramienia (mm) Maksymalny udźwig (kg) Standardowy czas trwania cyklu* (s) Konstrukcja bezpasowa
Ultrakompaktowy 180 1,0 0,42
220 1,0 0,45
Mały 250 4,0 0,50
350 4,0 0,52
400 4,0 0,50
Średni 500 10,0 0,53 -
500 4,0 0,66
600 10,0 0,56 -
600 4,0 0,71
Duży 700 20,0 0,57 -
800 20,0 0,57 -
1000 20,0 0,60 -
*
Maksymalny udźwig: 0,1 kg (100 mm w kierunku poziomym, 25 mm w kierunku pionowym [w obie strony], pozycjonowanie zgrubne)

Typ FLIP-XC Roboty jednoosiowe do pomieszczeń czystych

Model Wymiary* (mm)
(szer. × wys.)
Skok śruby (mm) Maksymalny udźwig (kg) Maksymalna prędkość
(mm/s)
Skok (mm)
Poziomo Pionowo
45x55 12 4,5 1,2 720 50 do 400
6 6 2,4 360
2 6 7,2 120
55x65 20 3 - 1000 50 do 800
12 5 1,2 800
6 9 2,4 400
65x65 20 10 - 1000 50 do 800
12 12 4 800
6 30 8 400
80x75 20 12 - 1000 150 do 800
12 20 4 720
6 40 8 360
80x75 20 20 4 1000 150 do 1050
10 40 8 600
5 50 16 300
80x75 20 30 - 1000 150 do 1050
10 60 - 600
5 80 - 300
104x85 20 20 4 1000 150 do 1050
10 40 10 500
5 60 20 250
136x96 20 30 4 1000 150 do 1050
10 55 10 500
5 80 20 250
136x96 20 40 8 1000 150 do 1050
10 80 20 500
5 100 30 250
168x114 20 80 15 1000 250 do 1250
10 120 35 600
168x114 50 50 10 1000 1150 do 2050
202x117 20 120 25 1000 250 do 1250
10 - 45 500
*
Wymiary przybliżone przekroju poprzecznego robota.

Typ SSC Roboty jednoosiowe do pomieszczeń czystych (TRANSERVO)

Model Wymiary* (mm)
(szer. × wys.)
Skok śruby (mm) Maksymalny udźwig (kg) Maksymalna prędkość
(mm/s)
Skok (mm)
Poziomo Pionowo
49x59 12 2 1 600 50 do 400
6 4 2 300
2 6 4 100
55x56 20 4 - 1000 50 do 800
12 6 1 600
6 10 2 300
55x56 20 6 - 1000 50 do 800
12 8 2 600 (poziomo) / 500 (pionowo)
6 12 4 300 (poziomo) / 250 (pionowo)
*
Wymiary przybliżone przekroju poprzecznego robota.

Typ XY-XC Roboty kartezjańskie do pomieszczeń czystych

Typ Model Liczba osi Zakres ruchu (mm) Maksymalna prędkość (mm/s) Maksymalny udźwig (kg)
2 osie X 150 do 1050 1000 20
Y 150 do 650 1000
3 osie X 150 do 1050 1000 3
Y 150 do 650 1000
Z 150,0 1000
X 150 do 1050 1000 5
Y 150 do 650 1000
Z 150,0 500
4 osie X 150 do 1050 1000 3
Y 150 do 650 1000
Z 150,0 1000
R 360° 1020°/s
X 150 do 1050 1000 5
Y 150 do 650 1000
Z 150,0 500
R 360° 1020°/s

Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Niemcy

Nr tel.: +49 2131 20 13 520 /
E-mail: info-ymeim@yamaha-motor.de
Strona internetowa: http://www.yamaha-motor-im.eu/

Back to
Top