Skip to Main Contents

Yamaha Motor Revs Your Heart

Roboty przemys?owe

Search

Roboty SCARA typu orbitalnego YK-TW

Odpowiedź na mankamenty starszych modeli robotów SCARA i robotów równoległych. Zapewniają najwyższą dokładność pozycjonowania i wysoką prędkość. Robot Yamaha SCARA nowej generacji: typ wielokierunkowy YK-TW.

MENU

Wysoka dokładność pozycjonowania i duża prędkość. Wyeliminowanie ograniczeń innych robotów SCARA i robotów równoległych dzięki mniejszym wymiarom urządzenia i braku martwej przestrzeni w środku obszaru zasięgu pracy.

Cechy

01Możliwość pracy z bazą w zasięgu 1000 milimetrów*

* Dotyczy modelu YK500TW

Roboty SCARA serii YK-TW charakteryzują szerokie kąty obrotu i konfiguracja przystosowana do montażu sufitowego. Dzięki temu model YK500TW ma zasięg do 1000 mm na obszarze poniżej ramienia. To w znacznym stopniu ogranicza zajmowaną przestrzeń i zapewnia swobodę ruchu w trakcie paletowania i montażu na przenośniku taśmowym.

02Powtarzalna dokładność pozycjonowania: ±0,01 mm * (osie XY)

* Dotyczy modelu YK350TW

Roboty serii YK-TW cechuje większa powtarzalna dokładność pozycjonowania w porównaniu z robotami równoległymi. Efekt ten uzyskano dzięki optymalnemu wyważeniu robota i przeprojektowaniu jego konstrukcji wewnętrznej. Ponadto roboty są wyposażone w wysoce sztywne, ale lekkie ramiona z precyzyjnie dostrojonymi silnikami, które umożliwiają im pracę z dużą dokładnością.

03Doskonałe rozwiązanie do pracy w wąskich przestrzeniach

04Niższy profil, niewielkie wymiary

Model YK500TW ma zaledwie 392 mm wysokości. Nie tylko zajmuje on mniejszą przestrzeń, ale także zapewnia większą swobodę przy konfiguracji układu.

05Standardowy czas trwania cyklu zredukowany do 0,29 s*

* Dotyczy modelu YK500TW

Roboty serii TK-TW cechuje większa elastyczność ruchu w płaszczyźnie poziomej. Są one wyposażone w drugie ramię (oś Y), które porusza się pod pierwszym ramieniem (oś X). Z uwagi na budowę wieloprzegubową roboty serii TK-TW poruszają się między poszczególnymi punktami z większą wydajnością. Ponadto w przypadku robotów serii TK-TW zrównoważenie masy elementów wewnętrznych pozwoliło skrócić czas trwania cyklu o 36% w porównaniu z poprzednimi modelami.

Standardowy czas trwania cyklu w przypadku przenoszenia ładunku o masie 1 kg w poziomie na odległość 300 mm oraz w pionie na odległość 25 mm został skrócony o około 36% w porównaniu ze starszymi modelami Yamaha.

06Tylko 392 mm i 27 kg. Niski moment bezwładności, brak zajmującej wiele miejsca ramy.

Roboty YK-TW są dostarczane z opcjonalną ramą montażową.
Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego Yamaha.

Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania

Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/

Back to
Top