Skip to Main Contents

Yamaha Motor Revs Your Heart

Roboty przemys?owe

Search

Moduły przenośników liniowych LCM100

Przenośnik liniowy LCM100 nowej generacji oferuje możliwości przewyższające przenośniki taśmowe i rolkowe.

MENU

Moduł przenośnika liniowego LCM to system transportowy o konstrukcji modułowej wyposażony w silnik liniowy zapewniający napęd bezpośredni o dużej prędkości. Umożliwia tworzenie uniwersalnych systemów transportowych pomiędzy procesami cechujących się wysoką wartością dodaną. Moduł przenośnika liniowego zapewnia wysoką przepustowość dzięki dużej prędkości, wysokiej dokładności, szybkiemu wykonywaniu ruchów między dwoma punktami, możliwości wykonywania prac montażowych na suwakach oraz poruszania suwakami w kierunku odwrotnym.

Przejdź od „przepływu” do „ruchu”. Przyspiesz linię produkcyjną i wzrost przychodów.

Cechy

01Łatwa zmiana układu linii dzięki możliwości demontażu modułów

Tworzenie linii transferowych na żądanie poprzez proste połączenie potrzebnych modułów. Równie szybko można wprowadzać nowe konfiguracje oraz zmiany w obrębie linii. Ponadto dodatkowe moduły pozostałe po skróceniu linii można wykorzystać w innych liniach lub przekazać do konserwacji.

Przenośnik liniowy

02Serwosterowanie umożliwia płynne, szybkie i bezkolizyjne zatrzymywanie i ruszanie.

System złożony z modułów LCM100 wykorzystuje serwosterowanie, które umożliwia powolne wyhamowanie przedmiotów obrabianych i uniknięcie kolizji z ogranicznikami, która mogłaby spowodować ich przemieszczenie lub uszkodzenie. W związku z tym dzięki serwomechanizmom uzyskuje się również możliwość przenoszenia przedmiotów obrabianych z dużą prędkością.

03Konfigurowalne linie produkcyjne oszczędzające miejsce

Moduł LCM100 działa dwukierunkowo i pozwala na swobodne poruszanie do przodu i do tyłu z dużymi prędkościami. Dzięki temu można usprawnić działania, które obejmują te same procesy, zapewniając oszczędność kosztów i ograniczając wymiary linii transferowych. Moduł umożliwia nie tylko przyspieszanie, zwalnianie, zmianę prędkości i zatrzymywanie w precyzyjnie wyznaczonych lokalizacjach, ale także pozwala przesuwać konkretne suwaki w kierunku wstecznym, zapewniając większą elastyczność przy projektowaniu sposobu pracy linii.

04Wydajny transfer między stacjami roboczymi na linii

● Możliwość realizacji zadań ruchem skokowym.
● Skrócenie czasu transportu poprzez zastosowanie ruchu skokowego do powtarzalnych procesów i wysokiej prędkości ruchu między procesami.

05Brak konieczności zdejmowania przedmiotów obrabianych z linii

● Skrócony czas przetwarzania i ograniczona przestrzeń robocza prowadzą do oszczędności kosztów.

Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Alemania

Telephone : +49 2131 20 13 520 /
Email : info-ymeim@yamaha-motor.de
Web: http://www.yamaha-motor-im.eu/

Back to
Top