Skip to Main Contents

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Trung tâm chăm sóc khách hàng Yamaha luôn có mặt để đảm bảo rằng mọi khách hàng đều có được trải nghiệm Kando*.

Select Language

One to One ServiceĐảm bảo trải nghiệm Kando*
cho tất cả khách hàng.

Trải nghiệm Kando*
*Kando là một từ tiếng Nhật diễn tả cảm xúc hài lòng sâu sắc và phấn khích mạnh mẽ khi trải nghiệm một điều gì đó vượt lên trên cả sự mong đợi.

Back to
Top