Skip to Main Contents

Yamaha Motor Revs Your Heart

Roboty przemys?owe

Roboty typu pick and place YP-X

Roboty typu pick and place serii YP-X — łatwość obsługi dzięki serwosterowaniu wszystkimi osiami.

MENU
Liczba osi Model Konstrukcja Maksymalny udźwig (kg) Czas trwania cyklu (s)
Oś X Oś Y Oś Y Oś R
2 osie Pas - Pas - 3 0,45
Śruba kulowa - Pas - 3 0,57
3 osie Pas - Pas Oś obrotu 1 0,62
Śruba kulowa - Pas Oś obrotu 1 0,67
Śruba kulowa Śruba kulowa Pas - 3 0,57
4 osie Śruba kulowa Śruba kulowa Pas Oś obrotu 1 0,67

Hansemannstrasse 12, 41468 Neuss, Niemcy

Nr tel.: +49 2131 20 13 520 /
E-mail: info-ymeim@yamaha-motor.de
Strona internetowa: http://www.yamaha-motor-im.eu/

Back to
Top