Liquid-cooled Engineเครื่องยนต์ระบํายควํามร้อนดว้ยน้ํา

Increasing
Combustion Efficiency

เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิง เพื่อสมรรถนะในการขับขี่แบบ “Fun & Eco”

คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ BLUE CORE คือ ไม่เพียงแต่จะมีประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยม แต่ยังมาพร้อมอัตราส่วนกำลังอัดที่เหมาะสม รูปทรงของห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ ช่องประจุอากาศ และลักษณะการกระจายตัวของเปลวไฟที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่หมดจด และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสมรรถนะในการขับเคลื่อนเต็มขุมพลัง พร้อมประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมจากเทคโนโลยีเครื่องยนต์ BLUE CORE

Reducing Power Loss

ลดการสูญเสียกำลัง น้ำหนักเบา จึงใช้พลังงานได้อย่างเต็มสมรรถนะ

เนื่องจากเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ยามาฮ่าจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงได้อย่างเต็มที่ โดยลดการสูญเสียพลังงานที่อาจเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ลงให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงออกแบบและพัฒนาโลหะที่ใช้ในทุกชิ้นส่วนให้มีน้ำหนักเบาที่สุด เพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากแรงเสียดทานลงให้น้อยที่สุด

Increasing
Cooling Efficiency

เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เพื่อการขับขี่ที่เต็มขุมพลัง

การที่เครื่องยนต์จะทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพในสภาวะการขับขี่ที่แตกต่างกันได้นั้น จะต้องอาศัยประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมอยู่เสมอ หากเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ เราจึงออกแบบเครื่องยนต์ BLUE CORE ซึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ำ ก็สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้อย่างเต็มสมรรถนะ