Polisi Privasi Aplikasi "Yamaha Motorcycle Connect"

Polisi privasi Aplikasi ini (selanjutnya disebut sebagai "Polisi Aplikasi ini") terpakai untuk pengguna (selanjutnya disebut sebagai “anda”) yang mengggunakan aplikasi "Yamaha Motorcycle Connect" (selanjutnya disebut sebagai "Aplikasi ini") yang disediakan oleh Yamaha Motor Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "kami”). Aplikasi ini berhubung dengan motosikal anda melalui peranti komunikasi seperti Bluetooth dan membolehkan anda menikmati motosikal anda dengan menawarkan pelbagai ciri dan fungsi. Sila baca Polisi Aplikasi ini dengan teliti sebelum menggunakan Aplikasi ini.

1. Maklumat yang Kami Kumpulkan Mengenai Anda

Dalam Aplikasi ini, kami memproses data berkenaan dengan anda (selanjutnya disebut sebagai "data anda"). Data anda mungkin merangkumi maklumat peribadi anda.

 1. Maklumat yang anda masukkan terus pada Aplikasi ini.

  Maklumat yang akan didaftarkan melalui penggunaan Aplikasi ini (seperti nombor telefon, alamat e-mel, jantina, tarikh lahir, negara dan maklumat penyelenggaraan)

  Maklumat yang diberikan semasa anda membuat pertanyaan mengenai Aplikasi ini (seperti nama, isi pertanyaan dan maklumat kontak)

 2. Maklumat yang diperoleh dari peranti anda melalui Aplikasi ini.

  Maklumat lokasi dan maklumat yang diperoleh dari pelbagai sensor sperti maklumat pecutan

  Maklumat Kuki

  Sejarah penggunaan Aplikasi ini, log operasi.

  Maklumat mengenai peranti anda (seperti nama model, versi OS, kod negara dan kod pembawa (hanya apabila kami menerima pertanyaan dari borang pertanyaan))

 3. Maklumat mengenai motosikal anda yang disambungkan ke Aplikasi ini

  Nombor Pengenalan Kenderaan, status kenderaan dan data prestasi enjin, data berkaitan suntikan dan pelepasan bahan bakar, maklumat bateri, dan maklumat lain yang berkaitan dengan kenderaan.

2. Tujuan penggunaan

Aplikasi ini memproses data anda untuk tujuan berikut. Dan ia boleh digunakan untuk tujuan berikut bersama dengan maklumat yang kami perolehi secara berasingan.

 • Untuk pelaksanaan dan penyediaan Aplikasi ini (termasuk perkhidmatan tambahan dan yang berkaitan)
 • Untuk mengumpulkan dan menganalisis maklumat seperti penyelidikan pasaran bagi tujuan peningkatan kualiti dan pengembangan produk.
 • Untuk menjawab pertanyaan, permintaan dan aduan.
 • Untuk penilaian dalaman Aplikasi ini
 • Untuk analisis pemasaran dan tawaran.
 • Untuk memberikan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kumpulan Yamaha Motor.
 • Untuk melaksanakan, mengurus dan memberikan pelbagai maklumat untuk acara dan kempen.
 • Untuk perlindungan dan keselamatan harta benda dan hak
 • Untuk melindungi aset rangkaian dan maklumat
 • Untuk mematuhi undang-undang, peraturan, dan lain-lain garis panduan.

3. Perkongsian Data Anda

Kami mungkin berkongsi data anda dengan anak syarikat, sekutu dan rakan niaga kami (seperti pengedar dan peniaga) di negara atau kawasan anda dan kontraktor dalam ruang lingkup yang bersesuai untuk mencapai tujuan penggunaan.

Bagi tujuan penggunaan, data Anda mungkin akan diubah menjadi data yang tidak dapat dikenali oleh individu dan kemudian dikongsi dengan pihak ketiga seperti yang dinyatakan di atas sebagai data statistik atau terkumpul.

Di samping itu, untuk menyediakan perkhidmatan yang menggunakan maklumat lokasi, maklumat lokasi mungkin akan diberikan kepada penyedia aplikasi peta dan/atau aplikasi perkhidmatan cuaca melalui Aplikasi ini.

Anda boleh log masuk ke Aplikasi ini dengan menggunakan profil media sosial anda, seperti Facebook dan Google. Harap maklum bahawa penyedia media sosial yang berkenaan dapat memproses maklumat mengenai akses anda ke aplikasi termasuk data peribadi anda. Sila lihat “5. Log masuk melalui akaun media sosial di Polisi Privasi Perkhidmatan Dalam Talian Yamaha Motor Group” untuk maklumat lanjut.

Oleh kerana kami terlibat dalam perniagaan pada skala global, kami mungkin memindahkan data Anda ke negara atau wilayah yang tidak memiliki undang-undang atau peraturan yang setara dengan yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi di negara atau wilayah tempat Anda tinggal / berada . Semasa memindahkan data Anda ke luar negeri, kami akan mengambil langkah-langkah yang tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

4. Hak anda

Jika Anda menggunakan hak (hak akses, hak penghapusan, dan sejenisnya) setakat yang dibenarkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan, kami akan menangani dengan tulus dan bersesuaian dengan penggunaan hak tersebut berdasarkan ketentuan yang tertakluk dalam undang-undang dan peraturan ditetapkan.

Anda boleh membetulkan sebahagian data anda pada Aplikasi ini.

Sekiranya anda mempunyai sebarang permintaan mengenai pemprosesan data anda, sila hubungi kami melalui borang kontak dalam Aplikasi ini.

Sila ambil perhatian bahawa beberapa atau semua data Anda diperlukan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dan / atau membolehkan Aplikasi berfungsi dengan baik, dan beberapa data Anda mungkin akan disimpan.

5. Penyedia Maklumat Aplikasi dan Maklumat Untuk Dihubungi

Penyedia Aplikasi ini / Pengawal Data:

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Jepun

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai penggunaan Aplikasi ini dan / atau pemprosesan data anda, sila hubungi kami dari borang kontak dalam Aplikasi ini atau ke maklumat kontak Aplikasi.

6. Mengenai Polisi Privasi Perkhidmatan Dalam Talian Yamaha Motor Group

Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk polisi privasi perkhidmatan dalam talian berikut mengenai pengendalian data anda yang berkaitan dengan perisian aplikasi atau perkhidmatan dalam talian di laman web menggunakan Yamaha Motor ID yang disediakan oleh Kumpulan Yamaha Motor termasuk Aplikasi ini.

Sekiranya terdapat percanggahan antara polisi privasi perkhidmatan dalam talian dan Polisi Aplikasi ini, Polisi Aplikasi ini akan diutamakan.

7. Perubahan kepada Polisi Aplikasi Ini

Kami mungkin menukar, mengubahsuai , menambah, atau memadam kandungan Polisi Aplikasi ini disebabkan oleh perubahan pada spesifikasi Aplikasi ini dan/atau perubahan kepada undang-undang dan peraturan. Perubahan pada Polisi Aplikasi ini akan diberitahu melalui Aplikasi ini.

8. Kebolehasingan

Sekiranya ada peruntukan dalam Polisi Aplikasi ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, sepenuhnya atau sebahagiannya, kesahan atau pelaksanaan undang-undang lain tidak akan terjejas. Peruntukan yang tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dilaksanakan dengan sewajarnya untuk kepentingan ekonomi semua Pihak terlibat yang pada asalnya tertakluk oleh peruntukan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan.

9. Penggunaan Bahasa

Bahasa Inggeris adalah bahasa yang mengatur Polisi Aplikasi ini. Jika terdapat sebarang percanggahan antara bahasa yang diterjemahkan dengan bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris akan digunapakai.

https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.store.downloadPublicConsentDocument?docID=2270964_11047272_a6c8b8e943e649719f86061b81110d8f

10. Pemberitahuan tambahan untuk pengguna di kawasan / negara berikut

10-1. South Korea (English only)

In this Application Policy, the definition for “personal information” includes “personal location information”. Clauses for personal information may also apply to the processing of personal location information.

i. Sharing Your Data

We may share your data (including personal location information) with our subsidiaries, affiliates and counterparties (such as distributors and dealers) in your country and contractors within the scope necessary to achieve the purpose of use.

[Provision of Personal data to Third Parties]
Third Party Recipients
HANKOOK MOTOR TRADING CO.,LTD.
Items of Personal data Provided
The items set out in section 1
Purposes of use
The purposes set out in section 2
[Outsourcing of the Processing/Storage of Personal data to Third Parties located outside Korea]

We use your personal data for the following purposes.

Third party recipient
Amazon Web Service Inc.
(https://aws.amazon.com/jp/contact-us/)
Purposes of use of third party recipients
Data Hosting and computing
Items of personal data to be transferred
The items set out in section 1
Countries where the personal data is to be transferred and the date, time, methods of transfer
Ireland
Timing and method of transfer of Personal Data
This application will send your personal data using communication network such as mobile network or Wi-fi when you use this application.
Periods of retention of the third party recipient
Until the end of the service

When sharing personal location information with a third party designated by the customer, we will immediately notify to your device, which is used to collect personal location information, regarding the information receiver, sharing date and time, and reason of sharing. If any of the following items apply, notification will be sent to the device or email address specified in advance by customer.

 • If the device collecting the personal location information does not have function to receive text message, voice message, or video.
 • If the customer requested in advance to receive notification by means of online posting, etc.

We will provide your personal location information with a third party as follow:

 • Information receiver: [email address specified by the customer as a contact address for malfunction information]
 • Purpose of sharing: [to notify malfunction information]

ii. Your Rights

To the extent permitted under applicable law, you may exercise your rights to make requests to us for the perusal, correction, deletion, and suspension of the processing of your personal information in writing to the email address listed below in the “Contact Information” section and we will promptly respond to any such requests from you. Where we are using your information on the basis of your consent, you have the right to withdraw this consent at any time. You may also exercise the foregoing rights to your personal information through a duly appointed legal representative.

iii. Retention and Destruction of Your Data

We will retain your data (including personal location information) for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy unless a longer retention period is required or permitted by law.

We will destroy your personal information without delay once it is no longer necessary, either because the relevant retention period has expired or the purpose(s) for which it was collected has been achieved. If saved in electronic form, the personal information will be destroyed by technical methods which ensure that the data cannot be restored or recovered thereafter.

iv. The Provider of This Application and Contact information

The Provider of this Application/Data Controller:

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Japan

If you have any queries about use of this Application and/or the processing of your data (including personal location information), please contact us from the contact form in this Application or to the contact information.

v. Records and Retention Period for Fact Confirmation when Processing/Sharing Personal Location Information

We will automatically record and retain records regarding the process, sharing or fact confirmation of personal location information in order to handle complaints in accordance with the Location Information Protection Act, and such records shall be stored for six (6) months or more.

vi. Matters and Exercising Method of Rights/Obligations of Legal Representatives stipulated in Article 26, Paragraph 1 of the Location Information Protection Act

This Application Policy does not stipulate matters and exercising method of rights/obligations of legal representatives stipulated in Article 26, Paragraph 1 of the Location Information Protection Act since we do not process/share personal location information of child of eight years old or younger.

vii. Administrator for Personal Location Information Management

Administrator of personal location information management is LM Connectivity Group.

10-2. Peru (English only)

If you are a resident of Peru, this additional notification will be applicable to the processing of personal information. In the event of a conflict between this Privacy Policy, the provisions of this notification will prevail.

i. Information we collect about you

The information collected will be stored in the storage in charge of Yamaha Motor Co., Ltd., located in Japan. And it is shared with YAMAHA MOTOR DEL PERÚ S.A., with RUC N ° 20383929050, located at Av. Republica de Panama N ° 4344-4352, district of Surquillo, Lima – Peru who is the owner of "Personal Data Bank" called "Customer Bank" of Yamaha Motor del Perú S.A. (Code No. 01719) ”for an indefinite period of time or until your consent is revoked.

ii. Purpose of use

As part of the activities carried out by us and our group companies, you are informed that personal data will be processed for the following purposes:

 • To perform and provide this Application (including ancillary and related services)
 • To comply with laws, regulations and other rules.
 • For internal evaluation of this Application.
 • To gather and analyze information for the purpose of quality improvement, development and enhancement of our products and services.
 • To respond to inquiries, requests and complaints.
 • For the protection and safety of property and rights.
 • To protect the network and information asset.

It is stated that the authorization to the general conditions of this Policy is a necessary element for the use of the application and fulfillment of the aforementioned purposes. Additionally, if you expressly authorize it, your information may be used for the fulfillment of the following additional purposes:

 • For direct marketing analysis and offers.
 • To provide information on products and services related to Yamaha Motor Group.
 • To operate, manage and provide various information for events and campaigns.

iii. Sharing your data

We will share the personal data with YAMAHA MOTOR DEL PERÚ S.A., with RUC N ° 20383929050, located at Av. Republica de Panama N ° 4344-4352, district of Surquillo, Lima – Peru who is the owner of "Personal Data Bank" called "Customer Bank" of Yamaha Motor del Perú S.A. (Code No. 01719) ”. In the event that new transfers are made, we undertake to notify you of such transfers in accordance with this Privacy Policy.

iv. Exercise of the rights of the owner of personal data

If you wish to exercise the rights provided in the personal data protection laws and regulations in Peru, you may send a communication to the address protecciondedatos@yamaha.com.pe or physically to the address Av. Republica de Panama 4344 - Surquillo , Lima addressed to Head of Processes and IT Data Protection.

10-3. European Economic Area (EEA) (English only)

i. Legal basis for processing your personal data, and categories of personal data

We use your personal data for the following purposes.

1) When processing is required for a contract
Purposes

To perform and provide this Application (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Information acquired from various sensors such as acceleration information,
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version and country code)
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
2) When processing is required for the pursuit of legitimate interests

We obtain and process the following categories of your personal data for the following purposes because it is necessary to do so in order to pursue our legitimate interests (for details regarding the balancing test for legitimate interests, please inquire using the contact address at “vi. Contacting us”).

Purposes

For internal evaluation of this Application

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Information acquired from various sensors such as acceleration information,
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
Purposes

To respond to inquiries, requests and complaints

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
Purposes

For protection and safety of property and rights

To protect network and information asset

To comply with non-EU or non-Member State laws and regulations

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Information acquired from various sensors such as acceleration information,
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
3) When your express consent is obtained in advance
Purposes

To perform and provide this Application that use location information (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Location information and information acquired from various sensors such as acceleration information
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version and country code)
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information, and other information related to vehicles.
Purposes

To gather and analyze location information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

For internal evaluation of this Application by using location information

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Location information and information acquired from various sensors such as acceleration information
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.
Purposes

For direct marketing analysis and offers

To provide information on products and services related to our group

To operate, manage and provide various information for events and campaigns

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Location information and information acquired from various sensors such as acceleration information
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version and country code)
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.

If our processing of your personal data is conducted based on your consent, you may withdraw that consent at any time. Withdrawal of your consent does not affect the legality of personal data processing that we have conducted based on consent given before that withdrawal. You may withdraw your consent through services and the like you use or by contacting us using the contact details at “v. Your rights”.

4) When processing is required to meet our legal obligations under EU or Member State law
Purposes

To comply with EU or Member State laws and regulations

Categories of personal data
 1. Information that you enter directly on this Application
  Information to be registered in connection with the use of this Application (such as phone number, email address, gender, date of birth, country and maintenance information)
  Information provided when you make inquiries about this Application (such as name, content of inquiry and contact information)
 2. Information obtained from your device through this Application
  Location information and information acquired from various sensors such as acceleration information
  Cookie information
  Usage history of this Application, operation log
  Information about your device (such as model name, OS version, country code and carrier code (only when we receive an inquiry from the inquiry form))
 3. Information about your motorcycles connected to this Application
  Vehicle identification number, vehicle status and engine performance data, fuel-injection and emission-related data, battery information and other information related to vehicles.

Personal data obtained by us includes information directly provided by you to us, information provided through a third party, such as counterparties, contractors, business partners, and social media providers (including Facebook and Google), and information provided through products and services provided by our group.

ii. Transfer of personal data outside your country or region

Your personal data obtained by us may be transferred, stored and processed outside the EEA. In each case, your personal data must be protected safely at a level of security equivalent to that used for its protection within the EEA. We take all measures (including execution of the standard contractual clauses (Article 46, paragraph 2, item (c) and paragraph 5 of the GDPR) as approved by the European Commission) reasonably necessary to ensure your data is safely stored and processed in accordance with the provisions set forth in this Privacy Policy and the GDPR and other applicable laws and regulations. Please contact us at any time if you would like to know more about details regarding the safeguards we have in place for transfers of personal data outside the EEA.

iii. Direct marketing

If you do not wish to receive information that we provide to you in relation to our products, services, and the like (direct marketing), we refrain from conducting direct marketing addressed to you. If you do not wish to receive direct marketing, please contact us through the services, etc. you use or by contact us using the contact details at “v. Your rights”.

iv. Automated decision-making

We do not conduct decision-making that is based on automated processing (including profiling) which produces a legal or similar material effect on you.

v. Your rights

You have the rights set out below in relation to your personal data used for this Applications.

If we receive any request from you in relation to the following, we will faithfully and appropriately deal with that request in accordance with the laws and regulations.

 • Right to access personal data: You have the right to obtain confirmation from us regarding whether any of your personal data is being processed, and if your personal data is being processed, you will have the right to access your personal data and certain information in connection to that personal data.
 • Right to rectify personal data: If your personal data held by us is incorrect, you will have the right to demand that we rectify the personal data.
 • Right to erase personal data (right to be forgotten): If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to demand erasure of your personal data held by us.
 • Right to restrict processing of personal data: If you satisfy certain requirements, you will have the right in some cases to restrict the processing of your personal data held by us.
 • Objections against processing of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to object to our processing of your personal data.
 • Right to data portability of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to receive in a structured, commonly used, and machine-readable format the personal data that you have provided to us and will have the right to transmit that data to another controller without hindrance from us.

You can correct a part of your data on this Application. If you have any other requests regarding the processing of your data, please contact us through contact form in this Application.

vi. Contacting us

If you have any demands, inquiries or requests regarding the processing of personal data, please contact the following address in writing. You can also contact our group’s data protection officer.

For customers who reside in the EEA
Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 438-8501, Japan

Data Protection Officer Email:

10-4. United States (California and Virginia) (English only)

i. Supplements for the U.S.(California and Viginia)

This Notice at Collection explains how Yamaha collect and use your personal information. Additionally, this provides you the information about your privacy rights and Yamaha’s obligation in accordance with California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA), the California Privacy Rights Act of 2020 (CPRA), and Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA). CPRA and VCDPA will become effective on January 1st, 2023.

ii. California and Virginia Notice at Collection

Purpose of Use

Yamaha or our service providers may collect the below categories of information for the following business or commercial purposes. Your personal data may be used for the following purposes in combination with the information we obtained separately.

 • To perform and provide this Application (including supplemental and related services)
 • To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.
 • To respond to inquiries, requests and complaints
 • For internal evaluation of this Application
 • For direct marketing analysis and offers
 • To provide information on products and services related to Yamaha Motor group
 • To operate, manage and provide various information for events and campaigns
 • For protection and safety of property and rights
 • To protect network and information asset
 • To comply with laws, regulations, and other rules

Categories of personal information Yamaha collect the purpose of use are illustrated below

Categories and Specific pieces of Personal Information

Identifiers:

Name; Phone number; Email address; Gender; Data of Birth; and Country of Residence.

(Other contact information if necessary)

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

Users

By directly enter information on this application

By providing contact information when users make inquiry

Purpose of Uses

To perform and provide this Application (including supplemental and related services)

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development

To respond to inquiries, requests, and complaints

For direct marketing analysis and offers

To provide information on products and services related to Yamaha Motor Group

To operate, manage and provide various information for events and campaigns

For protection and safety of property and rights

To protect network and information asset

To comply with laws, regulations and other rules

Categories and Specific pieces of Personal Information

Customer Records Information:

Information provided upon inquiry:

Name;

Contact Information; and Content of Inquiry.

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

Users

By providing contact information when users make inquiry

Purpose of Uses

To respond to inquiries, requests, and complaints

For protection and safety of property and rights

To protect network and information assets

To comply with laws, regulations and other rules

Categories and Specific pieces of Personal Information

Internet or other electronic network activity information:

Usage History of this Application; Operation Log; and Cookie.

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

User’s mobile device

Information obtained from users’ device through this Application

Purpose of Uses

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development

To respond to inquiries, requests, and complaints

For protection and safety of property and rights

To protect network and information asset

To comply with laws, regulations and other rules

Categories and Specific pieces of Personal Information

Geolocation data:

Location data.

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

User’s mobile device

Information obtained from users’ device through this Application

Purpose of Uses

To provide application service

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development

Categories and Specific pieces of Personal Information

Sensitive Personal Information:

Precise Geolocation

Categories of Sources from which Yamaha collected Personal Information

User’s mobile device

Information obtained from users’ device through this Application

Purpose of Uses

To provide application service

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development

Retention Period

Yamaha retain your personal information for the period necessary to fulfill the purpose outlined in this privacy policy unless the longer retention period is required or permitted by law.

Categories of Third Parties with Which We may Sale that Information

Yamaha sells or disclose following categories of personal data: Identifiers, customer records information, internet or other electronic activity information, and geolocation data to our subsidiaries, affiliates, distributors and dealers in your country or region, and service providers within the scope necessary to achieve the purpose of use.

iii. California Privacy Rights

Rights based on CPRA will be only effective after January 1st, 2023.

Rights for California Users

California Users are entitled to following Rights:

 1. Right to Delete

  In certain circumstances, users have the right to request the erasure of your Personal Information. Upon verifying the validity of a deletion request, we will delete your Personal Information from our records and instruct any service providers or third parties to delete your information when applicable.

 2. Right to Correct/Right to Rectification

  Users can request the correction of any of your Personal Information held by Yamaha if inaccurate.

 3. Right to Access

  Users have the right to access Personal Information which Yamaha may collect or retain about you. If requested, Yamaha shall provide you with a copy of your Personal Information which we collect as permitted by the CCPA/CPRA.Users also have the right to receive your Personal Information in a structured and commonly used format to transfer your data to another entity. (Data Portability)

 4. Right to Know

  Users have the right to request Yamaha to disclose the personal information Yamaha collects about Users and how it is used and shared for the 12-month period preceding your request as defined in CCPA/CPRA.

  You have the right to request us to disclose the following for the:

  • The categories of personal information collected;
  • Specific pieces of personal information collected;
  • The categories of sources from which the business collected personal information;
  • The purposes for which the business uses the personal information; and
  • The categories of third parties with whom the business shares the personal information.
  • The categories of information that the business sells or discloses to third parties
 5. Right to Non-Discrimination

  Yamaha does not discriminate users against based on actions they take regarding their data--opt out or exercise of their rights.

 6. Right to Opt-out of Sale or Sharing of Personal Information

  Yamaha does not share Personal Information under the definition of the CCPA/CPRA.Yamaha sells (discloses) your Personal Information and other data with our subsidiaries, affiliates, and counterparties (such as distributors and dealers) in your country or region and service providers (contractors) within the scope necessary to achieve the purpose of use. Do Not Sell my Personal Information/Do Not Disclose my Sensitive Personal Information (Request involves Sensitive Information will be available from January 1st, 2023)

iv. Virginia Privacy Rights

FOR VIRGINIA RESIDENTS ONLY

This Section is Effective from January 1st, 2023

Rights for Virginia Users

Virginia Users are entitled to following Rights:

 1. Right to Delete

  Users have the right to request the erasure of your Personal Information.

 2. Right to Rectification

  Users can request the correction of any of your Personal Information held by Yamaha if inaccurate.

 3. Right to Access

  Users have the right to access Personal Information which Yamaha may collect or retain about you. If requested, Yamaha will provide you with a copy of your Personal Information permitted by VC.Users also have the right to receive your Personal Information in a structured and commonly used format to transfer your data to another entity. (Data Portability)

 4. Right to Opt-Out

  Users have the right to opt out of the processing of the Personal Data for the purpose of (i) targeted advertising; (ii) the sale of personal data; or (iii) profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning the users.

v. For California and Virginia Users

To Exercise your Rights

If you are a California or Virginia resident, you can exercise any of your rights described in this Notice and any of your legally granted rights by using Contact Information provided in this notice. We will not discriminate against you for exercising your rights. There will be no charge to exercise your rights, unless your requests are manifestly unfounded or excessive, especially when the requests are repetitive. *Any rights based on CPRA and VCDPA are effective from January 1st, 2023.

Change in this Notice at Collection/Privacy Policy

We may amend, revise, add to, or delete the contents of this Application policy due to changes to the specifications of this Application privacy policy and/or required by amendment to laws and regulations. Changes to this Application Privacy Policy will be notified to you through this Application.

Contact Information

If you have any questions or comments about this notice, the ways in which we collect and use your personal information, your choices and rights regarding such use, or wish to exercise your rights under California or Virginia law, please do not hesitate to contact us at:

Yamaha Motor Corporation USA

6555 Katella Ave

Cypress, CA 90630

If you have any queries about use of this Application and/or the processing of your personal information, please contact Yamaha Motor Corporation USA.

The provider of this Application
Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Japan

10-5. Vietnam (English only)

i. Notice for Processing Sensitive Data

This Application will collect GPS Data from your smartphone.

ii. Notification for Marketing and Advertising

We may contact you by application message, email, SMS, or any other means of communication you have provided for marketing and advertising purpose. This includes maintenance reminder based on milage of your vehicle.

iii. Legal Basis

Legal Basis for processing your personal data is based on your consent. Consent means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of your wishes by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to you. You have the right to withdraw your consent, unless otherwise provided by law.

iv. Retention Period

We start processing your data when you consented to this Privacy Policy and Terms of Use. We retain your data until three months after you have terminated your Yamaha Motor ID.

v. Undesirable consequences and damages that may occur

You should not expect undesirable consequences and damages based on this processing. However, like any web-based services, it is true that there is a risk of data leak or breach. To ensure your data security, we implement and keep up-to date technical and organizational security measures. In case of data leak or breach, we will notify you and applicable authority following guidance of the law and conduct investigation for the assessment and future prevention.

vi. Rights and obligations of the data subject

 1. The Right of Access

  The data subject has the right to request the Personal Data Controller or the Personal Data Controller-cum-Processor to provide him/her with his/her personal data.

 2. The Right to Rectification

  A data subject has the right to Request the Personal Data Controller and the Personal Data Controller-cum-Processor to rectify his/her personal data in case he/she cannot directly rectify his/her personal data due to technical reason or other reasons.

 3. The right to Erasure

  The data subject has the right to delete or request deletion of his/her personal data, unless otherwise provided for by law.

 4. The right to Restrict Processing

  The data subject has the right to obtain restriction on the processing of his/her personal data, unless otherwise provided for by law.

 5. The Right to object to Processing

  The data subject has the right to object to the Personal Data Controller and the Personal Data Controller-cum-Processor processing his/her personal data in order to prevent or restrict the disclosure of personal data or the use of personal data for advertising and marketing purposes, unless otherwise provided for by law.

You also have a right to file complaints, claim damages, and self-protection. If you have any queries about use of this Application and/or the processing of your data, please contact us from the contact form in this Application or to the contact information.

Terakhir dikemas kini: 4/9/2023
Ver. 3.0.2

Polisi Privasi Perkhidmatan Dalam Talian Yamaha Motor Group

Polisi privasi perkhidmatan dalam talian ini (selanjutnya disebut sebagai "Polisi Privasi ini") terpakai untuk pengguna (selanjutnya dirujuk sebagai “anda”) yang menggunakan perisian aplikasi atau perkhidmatan dalam talian di laman web (selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "Aplikasi") menggunakan Yamaha Motor ID yang disediakan oleh Yamaha Motor Co., Ltd, anak-anak syarikat dan sekutu (selanjutnya disebut sebagai "kami”).

Untuk Aplikasi ini, sebagai tambahan kepada Polisi Privasi ini atau terasing dari Polisi Privasi ini, mungkin ada Polisi Privasi Aplikasi yang berlainan (selanjutnya disebut sebagai "Polisi Aplikasi") yang memberitahu anda tentang maklumat terperinci yang berkaitan dengan pemprosesan data pelanggan. Sekiranya terdapat konflik antara Polisi Privasi ini dan Polisi Aplikasi untuk perkhidmatan tersebut, Polisi Aplikasi akan digunapakai.

1. Maklumat yang Kami Kumpulkan Mengenai Anda

Kami mengumpulkan dan menggunakan data yang berkaitan dengan pelanggan yang menggunakan Aplikasi (selanjutnya disebut sebagai "data Anda") setelah memberitahu Polisi Aplikasi terlebih dahulu. Data anda mungkin merangkumi data peribadi anda.

Data anda merangkumi maklumat yang anda masukkan terus pada Aplikasi, maklumat mengenai peranti anda melalui Aplikasi, maklumat mengenai produk Yamaha anda yang disambungkan ke Aplikasi, dan maklumat tentang anda yang dihasilkan oleh Aplikasi.

Data anda yang akan diperoleh berbeza bergantung pada Aplikasi, tetapi secara amnya merangkumi maklumat berikut:

 • Data profil (seperti nama, jantina, tarikh lahir, nombor telefon, alamat e-mel, akaun media sosial, dan maklumat kontak lain)
 • Maklumat mengenai produk Yamaha anda yang dimasukkan atau disambungkan ke Aplikasi (seperti nama produk, nama model, nombor pengenalan produk, maklumat pendaftaran jaminan, maklumat status produk dan sejarah penyelenggaraan)
 • Maklumat mengenai peranti anda ( seperti maklumat lokasi, maklumat yang diperoleh dari pelbagai sensor, maklumat peranti dan kuki)
 • Sejarah penggunaan Aplikasi (merangkumi log operasi)
 • Kandungan pertanyaan mengenai Aplikasi

2. Tujuan penggunaan

Kami mungkin akan memproses data anda untuk tujuan berikut. Dan ia boleh digunakan untuk tujuan berikut bersama dengan maklumat yang kami perolehi secara berasingan.

 • Untuk melaksanakan dan menyediakan Aplikasi ini (termasuk perkhidmatan tambahan dan yang berkaitan)
 • Untuk mengumpulkan dan menganalisis maklumat seperti penyelidikan pasaran bagi tujuan peningkatan kualiti dan pengembangan produk.
 • Untuk menjawab pertanyaan, permintaan dan aduan.
 • Untuk penilaian dalaman Aplikasi ini
 • Untuk analisis pemasaran dan tawaran.
 • Untuk memberikan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan.
 • Untuk memberikan pelbagai maklumat untuk acara dan kempen
 • Untuk perlindungan dan keselamatan harta benda dan hak
 • Untuk melindungi aset rangkaian dan maklumat
 • Untuk pematuhan undang-undang, peraturan, dan lain-lain garis panduan.
 • Untuk memberitahu pelanggan untuk tujuan-tujuan lain semasa menggunakan aplikasi.

Selain dari 3. Perkongsian Data Anda, tanpa mengira tujuan penggunaannya, data anda mungkin akan diubah dalam bentuk yang tidak dapat dikenali, kemudian dikongsi di antara kami sebagai data statistik atau agregat.

3. Perkongsian Data Anda

 1. Peruntukan kepada pihak ketiga

  Kami mungkin berkongsi data anda dengan anak syarikat, sekutu dan rakan niaga kami (seperti pengedar dan peniaga) di negara atau kawasan anda dan kontraktor untuk mencapai tujuan penggunaan.

  Kami tidak akan mendedahkan atau memberikan data anda kepada pihak ketiga kecuali dalam kes berikut:

  • Apabila dinyatakan oleh Polisi Aplikasi
  • Apabila persetujuan diperoleh daripada anda
  • Apabila diperlukan oleh undang-undang atau peraturan yang ditetapkan.
 2. Perkongsian kepada kontraktor

  Semasa menyediakan Aplikasi, kami memberi kepercayaan dan mungkin mendedahkan data anda kepada kontraktor dalam ruang lingkup yang diperlukan bagi mencapai tujuan penggunaan. Bagi pendedahan dan pemprosesan data peribadi anda kepada kontraktor, kami akan mengambil langkah-langkah yang perlu dan sesuai sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

 3. Pemindahan data antarabangsa

  Kami terlibat dalam perniagaan pada skala global dan untuk sesetengah keadaan, kami mungkin memindahkan data Anda ke negara atau wilayah yang tidak memiliki undang-undang atau peraturan yang setara dengan yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi di negara atau wilayah tempat Anda tinggal / berada . Semasa memindahkan data Anda ke luar negeri, kami akan mengambil langkah-langkah yang tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

4. Pilihan Anda

Pada prinsipnya, data peribadi yang diperuntukkan kepada kami adalah secara suka rela, dan anda tidak diwajibkan untuk memberikan data peribadi anda kepada kami.

Akan tetapi, jika anda tidak memberikan data anda, anda mungkin akan mengalami kekurangan, seperti tidak dapat menggunakan aplikasi ini atau sebahagian dari sistem aplikasi in tidak berfungsi dengan baik.

5. Log masuk dari akaun sosial media.

Beberapa Aplikasi menggunakan fungsi yang membolehkan anda log masuk dengan menggunakan akaun media sosial mereka (termasuk Facebook dan Google). Apabila anda menggunakan fungsi tersebut, kami mungkin meminta izin anda untuk menggunakan maklumat akaun media sosial anda, yang merangkumi nama dan alamat e-mel, dan anda akan dapat menggunakan Aplikasi menggunakan fungsi tersebut jika anda memberikan izin tersebut. Anda pada bila-bila masa boleh membuang akaun anda dari Aplikasi dan menarik persetujuan anda dari akaun media sosial anda.

Harap maklum bahawa jika anda menggunakan akaun media sosial untuk log masuk ke Aplikasi, ada kemungkinan penyedia media sosial memproses maklumat yang berkaitan dengan anda, seperti penggunaan Aplikasi, dan kami tidak akan bertanggungjawab atas pemprosesan maklumat anda. Untuk perincian mengenai maklumat yang berkaitan dengan anda yang diproses oleh setiap penyedia media sosial, sila rujuk setiap dasar privasi penyedia media sosial.

6. Pemprosesan maklumat peribadi kanak-kanak.

Apabila kami memperoleh data peribadi kanak-kanak, jika diperlukan, kami akan mendapat persetujuan dari ejen berkanun, seperti orang yang mempunyai kuasa ibu bapa terhadap anak itu. Kami juga akan mengambil langkah lain, jika diperlukan, tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

7. Kuki

Aplikasi mungkin akan menghasilkan kuki, suar web dan teknologi lain yang serupa. Ini membolehkan kami memberikan pengalaman yang lebih baik semasa menggunakan Aplikasi dan membolehkan kami manambah baik Aplikasi ini. Untuk maklumat lanjut, sila lihat polisi kuki.

8. Keselamatan

Kami telah menetapkan struktur pengurusan untuk melindungi data peribadi untuk mencegah akses yang tidak sah ke data anda, kehilangan, pemusnahan, pemalsuan, kebocoran, dll. Kami mengambil langkah keselamatan organisasi, fizikal dan teknikal yang sesuai seperti berikut:

 • Akses ke data anda dibatasi untuk personel yang diberi kuasa dengan tujuan tertentu.
 • Melaksanakan langkah-langkah untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan dari luar (pemasangan pengalis, dll.).
 • Akses ke sistem sentiasa dipantau dan log akses akan disimpan.

Kami menyedari pentingnya melindungi data peribadi, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk pekerja yang memproses data peribadi seperti memberi latihan / pendidikan untuk melindungi data peribadi.

Sekiranya berlaku kemalangan seperti kebocoran data peribadi, kami akan menanganinya dengan segera dengan menyiasat semua fakta dan penyebabnya dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerosakan sekunder dan kejadian semula, dll.

9. Hak anda

Jika Anda menggunakan hak (hak akses, hak penghapusan, dan sejenisnya) yang dibenarkan dalam bidang kuasa yang berkaitan, kami akan menangani dengan tulus dan bersesuaian dengan penggunaan hak tersebut berdasarkan ketentuan yang tertakluk dalam undang-undang dan peraturan ditetapkan. Sekiranya anda ingin mengakses, membetulkan atau memadam data anda, sila hubungi kami melalui borang kontak dalam Aplikasi ini.

Sila ambil perhatian bahawa beberapa atau semua data Anda diperlukan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dan / atau membolehkan Aplikasi berfungsi dengan baik, dan beberapa data Anda mungkin akan disimpan.

Kami menyimpan data anda untuk jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan, atau jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

10. Aduan

Untuk melindungi data pribadi Anda, Anda berhak untuk mengajukan aduan kepada pihak berkuasa yang berkaitan dengan perlindungan data di negara atau wilayah Anda dan tertakluk dengan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

11. Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Polisi Privasi ini, sila hubungi berikut:

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-Ken, 438-8501, Jepun

12. Pengubahan kepada Polisi Privasi Ini

Kami mungkin menukar, mengubahsuai , menambah, atau memadam kandungan Polisi Aplikasi ini dari semasa ke semasa bagi menangani perubahan kepada undang-undang dan peraturan, keperluan perniagaan dan yang berkaitan. Perubahan pada Polisi Aplikasi ini akan diberitahu melalui Aplikasi ini.

13. Kebolehasingan

Sekiranya ada peruntukan dalam Polisi Aplikasi ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, sepenuhnya atau sebahagiannya, kesahan atau pelaksanaan undang-undang lain tidak akan terjejas. Peruntukan yang tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dilaksanakan dengan sewajarnya untuk kepentingan ekonomi semua Pihak terlibat yang pada asalnya tertakluk oleh peruntukan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan.

14. Penggunaan Bahasa

Bahasa Inggeris adalah bahasa yang mengatur Polisi Privasi Aplikasi ini. Jika terdapat sebarang percanggahan antara bahasa yang diterjemahkan dengan bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris akan digunapakai.

https://accounts.eu1.gigya.com/accounts.store.downloadPublicConsentDocument?docID=2270964_11047272_a6c8b8e943e649719f86061b81110d8f

15. Pemberitahuan tambahan untuk pengguna di kawasan / negara berikut

15-1. European Economic Area (EEA) (English only)

i. Legal basis for processing your personal data, and categories of personal data

We use your personal data for the following purposes.

1) When processing is required for a contract
Purposes

To perform and provide this Application (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
2) When processing is required for the pursuit of legitimate interests

We obtain and process the following categories of your personal data for the following purposes because it is necessary to do so in order to pursue our legitimate interests (for details regarding the balancing test for legitimate interests, please inquire using the contact address at “vi. Contacting us”).

Purposes

For internal evaluation of this Application

To gather and analyze information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
Purposes

To respond to inquiries, requests and complaints

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
Purposes

For protection and safety of property and rights

To protect network and information asset

To comply with non-EU or non-Member State laws and regulations

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
3) When your express consent is obtained in advance
Purposes

To perform and provide this Application that use location information (including supplemental and related services)

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
Purposes

To gather and analyze location information such as market research for the purpose of quality improvement and product development.

For internal evaluation of this Application by using location information

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications
Purposes

For direct marketing analysis and offers

To provide information on products and services related to our group

To operate, manage and provide various information for events and campaigns

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)

If our processing of your personal data is conducted based on your consent, you may withdraw that consent at any time. Withdrawal of your consent does not affect the legality of personal data processing that we have conducted based on consent given before that withdrawal. You may withdraw your consent through services and the like you use or by contacting us using the contact details at “v. Your rights”.

4) When processing is required to meet our legal obligations under EU or Member State law
Purposes

To comply with EU or Member State laws and regulations

Categories of personal data
 • Profile data(name, gender, date of birth, phone number, e-mail address, social media account and other contact information)
 • Information about your Yamaha product inputted or connected to the Applications (such as product name, model name, product identification number, warranty registration information, product status information and service history)
 • Information about your device(such as location information, information acquired from sensors, device information and cookie)
 • Usage history of the Applications(includes operation logs)
 • Contents of inquiries about the Applications

Personal data obtained by us includes information directly provided by you to us, information provided through a third party, such as counterparties, contractors, business partners, and social media providers (including Facebook and Google), and information provided through products and services provided by our group.

ii. Transfer of personal data outside your country or region

Your personal data obtained by us may be transferred, stored and processed outside the EEA. In each case, your personal data must be protected safely at a level of security equivalent to that used for its protection within the EEA. We take all measures (including execution of the standard contractual clauses (Article 46, paragraph 2, item (c) and paragraph 5 of the GDPR) as approved by the European Commission) reasonably necessary to ensure your data is safely stored and processed in accordance with the provisions set forth in this Privacy Policy and the GDPR and other applicable laws and regulations. Please contact us at any time if you would like to know more about details regarding the safeguards we have in place for transfers of personal data outside the EEA.

iii. Direct marketing

If you do not wish to receive information that we provide to you in relation to our products, services, and the like (direct marketing), we refrain from conducting direct marketing addressed to you. If you do not wish to receive direct marketing, please contact us through the services, etc. you use or by contact us using the contact details at “v. Your rights”.

iv. Automated decision-making

We do not conduct decision-making that is based on automated processing (including profiling) which produces a legal or similar material effect on you.

v. Your rights

You have the rights set out below in relation to your personal data used for this Applications.

If we receive any request from you in relation to the following, we will faithfully and appropriately deal with that request in accordance with the GDPR and other applicable laws and regulations after confirming that the person making the request is you or a person delegated by you to act on your behalf.

 • Right to access personal data: You have the right to obtain confirmation from us regarding whether any of your personal data is being processed, and if your personal data is being processed, you will have the right to access your personal data and certain information in connection to that personal data.
 • Right to rectify personal data: If your personal data held by us is incorrect, you will have the right to demand that we rectify the personal data.
 • Right to erase personal data (right to be forgotten): If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to demand erasure of your personal data held by us.
 • Right to restrict processing of personal data: If you satisfy certain requirements, you will have the right in some cases to restrict the processing of your personal data held by us.
 • Objections against processing of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to object to our processing of your personal data.
 • Right to data portability of personal data: If you satisfy certain conditions, you will have the right in some cases to receive in a structured, commonly used, and machine-readable format the personal data that you have provided to us and will have the right to transmit that data to another controller without hindrance from us.

You can correct a part of your data on this Application. If you have any other requests regarding the processing of your data, please contact us through contact form in this Application.

vi. Contacting us

If you have any demands, inquiries or requests regarding the processing of personal data, please contact the following address in writing. You can also contact our data protection officer.

Yamaha Motor Co., Ltd.
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 438-8501, Japan

Data Protection Officer Email:

15-2. Vietnam(English only)

i. Notification for Marketing and Advertising

We may contact you by application message, email, SMS, or any other means of communication you have provided for marketing and advertising purpose. This includes maintenance reminder based on milage of your vehicle.

ii. Legal Basis

Legal Basis for processing your personal data is based on your consent. Consent means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of your wishes by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to you. You have the right to withdraw your consent, unless otherwise provided by law.

iii. Retention Period

We start processing your data when you consented to this Privacy Policy and Terms of Use. We retain your data until three months after you have terminated your Yamaha Motor ID.

iv. Undesirable consequences and damages that may occur

You should not expect undesirable consequences and damages based on this processing. However, like any web-based services, it is true that there is a risk of data leak or breach. To ensure your data security, we implement and keep up-to date technical and organizational security measures. In case of data leak or breach, we will notify you and applicable authority following guidance of the law and conduct investigation for the assessment and future prevention.

v. Rights and obligations of the data subject

 1. The Right of Access

  The data subject has the right to request the Personal Data Controller or the Personal Data Controller-cum-Processor to provide him/her with his/her personal data.

 2. The Right to Rectification

  A data subject has the right to Request the Personal Data Controller and the Personal Data Controller-cum-Processor to rectify his/her personal data in case he/she cannot directly rectify his/her personal data due to technical reason or other reasons.

 3. The right to Erasure

  The data subject has the right to delete or request deletion of his/her personal data, unless otherwise provided for by law.

 4. The right to Restrict Processing

  The data subject has the right to obtain restriction on the processing of his/her personal data, unless otherwise provided for by law.

 5. The Right to object to Processing

  The data subject has the right to object to the Personal Data Controller and the Personal Data Controller-cum-Processor processing his/her personal data in order to prevent or restrict the disclosure of personal data or the use of personal data for advertising and marketing purposes, unless otherwise provided for by law.

You also have a right to file complaints, claim damages, and self-protection. If you have any queries about use of this Application and/or the processing of your data, please contact us from the contact form in this Application or to the contact information.

Terakhir dikemas kini: 29/6/2023
Ver. 2.0.1