President Message

Message from the management of Yamaha Motor

Vươn tới mục tiêu trở thành công ty lớn mạnhmang bản sắc riêng biệt.

Chúc mừng năm mới! Năm 2016 là năm mở đầu cho kế hoạch quản lý trung hạn của chúng ta. Nhân dịp này tôi xin chia sẻ tổng quan kế hoạch này với toàn thể nhân viên các công ty thuộc tập đoàn.

Giá trị thương hiệu

Bắt đầu từ năm 2013, khẩu hiệu mới “Revs your Heart” đã được sử dụng cho tất cả công ty thuộc tập đoàn như là một hoạt động để hiện thực hóa lý tưởng “tạo ra giá trị vượt trội và những trải nghiệm giúp làm phong phú cuộc sống của những khách hàng và đối tác của Yamaha trên toàn thế giới.” Kể từ năm 2016 trở đi dựa trên lý tưởng và đam mê được thể hiện trong khẩu hiệu “Revs your heart”, chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu lớn nhất của công ty:Nâng cao hơn nữa giá trị thương hiệu Yamaha, và khiến nó thật sự tỏa sáng. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ quan sát, kiểm tra, phân tích những hoạt động của công ty trên thị trường để xác định chúng có tác động như thế nào đến giá trị thương hiệu, và từ thông tin phản hồi đó đưa ra những điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Tầm nhìn Quản lý Công ty

Trong vòng 3 năm kể từ năm 2016, cũng là một phần trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2020 và xa hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục mục tiêu trở thành “công ty lớn mạnhmang bản sắc riêng biệt.”. Kế hoạch quản lý trung hạn cũng là 3 năm đầu trong tầm nhìn dài của công ty chúng ta, được xác định là giai đoạn mấu chốt để tăng cường sức mạnh doanh nghiệp hơn nữa,và đặt nền móng vững chắc cho những thành tựu vượt trội. Sức mạnh doanh nghiệp là sức mạnh tổng thể được thể hiện qua các tiêu chí như quy mô doanh thu, khả năng sinh lời, khả năng tài chính, trình độ công nghệ và kỹ năng tại nơi làm việc. Ngoài ra, chúng ta sẽ suy nghĩ một cách thấu đáo về phong cách riêng Yamaha, và nâng tầm quan trọng của việc phát huy phong cách đó.

Tổng kết Kế hoạch Quản lý Trung hạn Kỳ trước

Tôi xin phép được tổng kết các kết quả đạt được của kế hoạch quản lý trung hạn kỳ trước, bắt đầu bằng những thay đổi quan trọng trong các chỉ số hiệu quả của doanh nghiệp (so sánh giữa năm 2012 và 2015).

 • Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần là 137% (119% nếu không tính đến ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tại các thị trường phát triển). Con số này cao hơn mức trung bình 130% của các doanh nghiệp ô tô Nhật Bản.
 • Sản lượng các sản phẩm chủ lực là 6.139.000 chiếc(giảm 609.000 chiếc). Mặc dù sản lượng xe máy tại Trung Quốc và ASEAN có sút giảm, nhưng doanh thu thuần vẫn tăng nhờ vào sự phục hồi kinh doanh xe máy tại thị trường các nước phát triển, và sự tăng trưởng trong phân khúc xe máy cao cấp tại thị trường những nước mới nổi.
 • Thị phần xe máy trên các thị trường chính của chúng ta tại các nước phát triển ở mức 16,4% (tăng 4,0%), tại thị trường ASEAN là 26,8%(giảm 3,3%), tại thị trường Ấn Độ là 3,6% (tăng 1,2). Thị phần động cơ gắn ngoài là 39,1% (giảm 2,8%), và thị phần ROV(xe địa hình 4 bánh) là 6,5% (tăng 3,2%).
 • Những chỉ số tài chính quan trọng tiếp tục được cải thiện, bao gồm tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần là 12,4% (tăng 9,5%), tỷ lệ vốn cổ phần là 38,5% (tăng 6,5%), và thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu là 169 yên (tăng 148 yên).
 • Chúng ta cũng hoàn thành mục tiêu đạt mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ yên. Tỷ lệ tăng 315% cao hơn so với mức trung bình của thị trường là 200%.

Từ những kết quả trên có thể thấy những việc mà chúng ta cần làm sắp tới như sau: duy trì xu hướng ổn định ở thị trường các nước phát triển, duy trì xu hướng dịch chuyển sang những dòng sản phẩm cao cấp ở những thị trường mới nổi, tiếp tục hồi phục thị trường xe máy ở khu vực ASEAN, củng cố vị thế tại thị trường xe máy Ấn Độ cũng như hoạt động kinh doanh ROV, v.v…

Định hướng cho Kế hoạch Quản lýTrung hạn Hiện tại

Đến năm 2015, chúng ta nhận thấy tình hình kinh doanh và xu hướng hồi phục thị trường ở các nước phát triển. Những thị trường mới nổi có sự sụt giảm và tình hình bất lợi do giá nguyên liệu cơ bản ở mức thấp và đồng nội tệ mất giá, v.v... Trong môi trường kinh doanh đó, chúng ta tiếp tục hướng đến việc nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua phát triển bền vững. Với môi trường kinh doanh trong năm 2016 dự kiến sẽ tương tự như trong năm 2015, chúng ta nhắm đến mục tiêu đảm bảo thu nhập ổn định và tăng cường đầu tư cho giai đoạn tăng trưởng mới. Tôi hy vọng đến năm 2018 tình hình kinh tế vẫn ổn định tại thị trường các nước phát triển và bắt đầu hồi phục ở các thị trường mới nổi. Chúng ta sẽ chuyển hướng quản lý kinh doanh đưa công ty đến chu kỳ tăng trưởng mới, bắt đầu với mức doanh thu thuần 2 nghìn tỷ yên và tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10%.

Hình ảnh hướng đến 2018

Mục tiêu đến năm 2018 của chúng ta là đạt doanh thu thuần hai nghìn tỷ yên và thu nhập từ hoạt động kinh doanh180,0 tỷ yên (9%). So với dự báo năm 2015 các con số này tăng 350,0 tỷ yên (tương đương 21%) về doanh thu thuần và tăng 55,0 tỷ yên (tương đương 44%) về thu nhập từ hoạt động kinh doanh.

Tại thị trường các nước phát triển, nơi tình hình kinh tế vẫn thuận lợi, chúng ta sẽ tăng lợi nhuận thông qua nâng cao vị thế thương hiệu, đẩy mạnh quá trình cải cách cơ cấu theo kế hoạch, và tăng hiệu quả kinh doanh (như giảm tồn kho, v.v…). Đối với các thị trường mới nổi, nơi tình hình kinh tế giảm sút, tài chính vẫn còn bất ổn, chúng ta hướng đến mục tiêu phục hồi ở mức độ nhất định tại thị trường Indonesia và Việt Nam, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ. Nhìn chung chúng ta sẽ đặt ra những mục tiêu hợp lý có thể đạt được với nỗ lực thực tế. Với nhận định trên, Tôi hy vọng có thể tăng lợi nhuận thông qua việc phát triển những kĩ thuật nền tảng, cắt giảm chi phí, hạn chế chi phí vốn, và tăng hiệu quả kinh doanh (như giảm tồn kho, v.v…).

Đây là tổng hợp hoạt động kinh doanh chính của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta đối với mảng kinh doanh xe máy bao gồm việc cải cách thành cấu trúc kinh doanh hiệu quả cao mà không cần dựa vào việc tăng sản lượng, đạt doanh thu thuần 1,3 nghìn tỷ yên, và thu nhập từ hoạt động kinh doanh 74,0 tỷ yên. Mục tiêu cho mảng kinh doanh sản phẩm thiết bị hàng hải, cũng là mô hình kinh doanh tăng trưởng trong tương lai, là 340,0 tỷ yên doanh thu thuần và tỷ suất thu nhập từ hoạt động kinh doanh đạt 20% trở lên. Mục tiêu cho mảng kinh doanh vehicles & solutions là 360,0 tỷ yên doanh thu thuần và tỷ suất thu nhập từ hoạt động kinh doanhđạt 10% trở lên. Trong đó, Tôi mong muốn đưa mảng RV thành mảng kinh doanh chính thứ ba, sau xe máy và hàng hải. Các bộ phận kinh doanh thuộc các mảng này và các mảng khác hãy thực hiện kế hoạch kinh doanh một cách vững vàng và chắc chắn.

Chiến lược Tài chính đến năm 2018

Trước nhất, thông qua việc tăng cường khả năng sinh lời của các mảng kinh doanh hiện có, chúng ta sẽ tạo ra một nền tảng tài chính ổn định. Và bằng nền tảng tài chính ổn định này, chúng ta sẽ đẩy mạnh đầu tư tăng trưởng mới, cấp vốn cho mảng kinh doanh tài chính, cũng như tăng cổ tức. Đó là những điểm chính trong nỗ lực kiến tạo tăng trưởng đồng thời với sự ổn định.

Sau đây là bốn chính sách vốn mà chúng ta sẽ theo đuổi trong khuôn khổ chiến lược tài chính lần này:

 • Đối với đầu tư, tổng ngân sách cho hoạt động này là 240,0 tỷ yên. Chúng ta sẽ ưu tiên cho các mảng kinh doanh hiện có (180,0 tỷ yên) và chia đều cho các mảng, số còn lại dùng cho khuôn khổ chiến lược tăng trưởng mới (60,0 tỷ yên).
 • Đối với nghiên cứu và phát triển, tổng ngân sách cho hoạt động này là 350,0tỷ yên. Trong đó dành ưu tiên cho các mảng kinh doanh hiện có (280,0 tỷ yên),số còn lại dùng cho khuôn khổ chiến lược tăng trưởng mới (70,0 tỷ yên).
 • Đối với mảng kinh doanh tài chính, dựa trên cơ cấu cơ bản mà chúng ta đã xây dựng cho đến nay (với cán cân thanh toán đạt 230,0 tỷ yên), chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh đến năm 2018 với mục tiêu đạt mức 320,0 tỷ yên. Đây là trọng tâm trong chiến lược thúc đẩy và hỗ trợ các mảng kinh doanh hiện có.
 • Đối với cổ tức, chúng ta sẽ tăng từ hạn mức thấp hơn 20% của tỷ lệ chi trả cổ tức (tỷ lệ thu nhập cho khoảng thời gian được chi trả cổ tức) trong đợt trước lên mức đề nghị 30%.

Khả năng cạnh tranh của Sản phẩm

Sản phẩm có sức cạnh tranh cao là nền tảng cho khả năng cạnh tranh của cả doanh nghiệp. Chúng ta đã phát triển và giới thiệu 250 mẫu sản phẩm khác nhau trong giai đoạn thực hiện kế hoạch trung hạn vừa qua (2013-2015), gấp đôi con số giai đoạn trước đó (2010-2012). Trong giai đoạn mới này, chúng ta sẽ tập trung nâng cao khả năng tiếp thị sản phẩm, cạnh tranh về giá ,tăng chất lượng sản phẩm và dự kiến sẽ phát triển,ra mắt 270 mẫu sản phẩm khác nhau.

 • Khả năng tiếp thị của sản phẩm: chúng ta sẽ đưa triết lý Monozukuri của mình vào thực tế thông qua việc sáng tạo ra các sản phẩm dựa trên 5 ý tưởng chính là GEN (ý tưởng và thông điệp mới), “Play & Sure” (công nghệ tạo sự hứng khởi và tin tưởng cho khách hàng) ,“S-EX-Y” (thể hiện tính năng động, kiểu dáng, kết cấu và cảm xúc tinh tế), và “Ties” (khả năng tạo dựng sức mạnh tập thể và mối liên kết mạnh mẽ với khách hàng). Tôi mong chờ một cách háo hức những sản phẩm mới phát huy thương hiệu cá tính sẽ ra đời ngày một nhiều hơn từ những bộ phận khác nhau của công ty chúng ta.
 • Cạnh tranh về giá: Trong kỳ trước, chúng ta đã đạt mức cắt giảm 42,5 tỷ trong chi phí, qua đó giúp thực hiện bước đầu tiên hướng tới một nền tảng tài chính ổn định. Trong kỳ này, chúng ta nhắm đến mục tiêu cắt giảm 60,0 tỷ yên chi phí. Chúng ta sẽ thực hiện những sáng kiến toàn diện liên quan đến thu mua, sản xuất và lưu thông. Hãy tiếp tục thực hiện và hoàn thiện những phương pháp cắt giảm chi phí đã được đưa ra cho đến nay.
 • Chất lượng: Trong năm 2015, chúng ta chưa hoàn thành mục tiêu mức chi phí giải quyết khiếu nại dưới 0,5% (tỷ lệ doanh thu thuần). Con số này trong thực tế là 0,67%. Chất lượng là một thành tố trong giá trị thương hiệu mà chúng ta mong muốn khách hàng có thể cảm nhận ngay và có mức ưu tiên cao nhất. Thông qua hoạt động “I am Yamaha”, chúng ta sẽ nỗ lực để hiểu rõ thị trường cũng như cách thức sản phẩm được sử dụng trong thực tế, từ đó sẽ có hoạt động phát triển sản phẩm, đánh giá sản phẩm , chuẩn bị sản xuất sản phẩm cho phù hợp、cải thiện khả năng nhận ra những thay đổi,khiếm khuyết trong hoạt động hàng ngày của công ty.

Quản lý Toàn cầu

90% doanh thucủa công ty đến từ thị trường bên ngoài Nhật Bản. Hơn nữa, hơn 90% sản lượng các sản phẩm chính được sản xuất tại những nước và khu vực ngoài nước Nhật. Chúng ta mong muốn sẽ tiếp tục duy trì mức này. Đối với hoạt động phát triển sản phẩm, các giai đoạn phát triển công nghệ tiên tiến và phát triển nền tảng cơ bản được thực hiện tại Nhật, trong khi đó giai đoạn phát triển từng mẫu sản phẩm cụ thể cho từng thị trường sẽ được thực hiện tại khu vực của thị trường đó. Cụ thể, từ 30%-40% khối lượng các dự án phát triển MC/RV/WV, v.v…đang được thực hiện tại các thị trường bên ngoài. Đây là trọng tâm trong mục tiêu của chúng ta nhằm cung cấp những sản phẩm tối ưu cho từng thị trường một cách nhanh chóng,đảm bảo và kịp thời nhất. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ mở rộng khái niệm phát triển theo mô hình toàn cầu. Ví dụ những sản phẩm được phát triển một cách có hệ thống cho thị trường toàn cầu có thể được lắp ráp trong khu vực ASEAN và sau đó xuất khẩu ra những thị trường khác trên toàn thế giới.

Những ví dụ này cho thấy quản lý doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh trên quy mô toàn cầu ngày càng đóng vai trò quan trọng. Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực hơn bao giờ hết trong việc quản trị doanh nghiệp và phát triển nhân lực toàn cầu. Cụ thể, trong việc phát triển nhân lực toàn cầu,chúng ta đang tập trung vào các chương trình đào tạo toàn cầu, trong đó 60% các vị trí chủ chốt (cấp quản lý) tại các cơ sở ở nước ngoài là do người bản địa nắm giữ. Hơn nữa, ngay tại trụ sở chính, chúng ta cũng chủ động tăng cường tính đa dạng thông qua việc bổ nhiệm những nhân viên quản lý người nước ngoài, tăng tuyển dụng nhân viên người nước ngoài ,tăng lãnh đạo nữ, cũng như cho phép nhiều phong cách làm việc linh hoạt hơn.

Ba Lĩnh vực Kinh doanh/Bốn Chiến lược Tăng trưởng

Năm 2010, chúng ta đã xác định ba lĩnh vực kinh doanh, đó là “thỏa mãn phong cách sống”, “tận hưởng phương tiện di chuyển cá nhân”, và “công nghệ hiện đại hài hòa giữa con người, Trái đất và xã hội”. Từ đó, chúng ta cũng xác định 4 chiến lược tăng trưởng mới cho tương lai:

 • Mở rộngThế giớicác Phương tiện Di chuyển Cá nhân:
  Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến và mở rộng danh mục sản phẩm các loại phương tiện hai/ba/bốn bánh, cùng với các công nghệ của chúng, nhằm mở rộng nguồn khách hàng của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục thử thách tạo ra những mẫu xe PAS, EV, CV, MC, LMW, RV, và C4W (xe bốn bánh hạng nhỏ) dựa trên phong cách độc đáo của Yamaha.
 • Cạnh tranh ở Thị trường Sản phẩm Hàng hải Toàn cầu trị giá Ba-Nghìn-Yỷ Yên
  Hướng đến việc không chỉ là nhà cung cấp động cơ, chúng ta sẽ bổ sung các sản phẩm phụ trợ, cũng như phát triển chiến lược sản phẩm về thân tàu, và trở thành nhà cung cấp mọi loại sản phẩm cho phương tiện hàng hải. Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu Số 1 thế giới của mình.
 • Mảng kinh doanh solutions
  Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh IM, UMS, hồ bơi, v.v…và xây dựng các mô hình kinh doanh độc đáo dựa trên sự tăng trưởng này. Bằng cách kết hợp công nghệ của Yamaha và kiến thức chuyên ngành từ bên ngoài, chúng ta sẽ giải quyết các thách thức trong việc cung cấp giá trị mới trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, cuộc sống hàng ngày, cơ sở hạ tầng, v.v…
 • Phát triển Công nghệ Nền tảng
  Yamaha đã làm chủ những công nghệ cơ bản về nguồn năng lượng, thân xe/thân tàu/thân máy bay, thông tin/điều khiển, vật liệu/sản xuất, v.v…Cùng lúc với việc tiếp tục hoàn thiện những công nghệ cơ bản này, chúng ta sẽ theo đuổi sự đổi mới thông qua việc kết hợp những công nghệ này theo những cách sáng tạo.

Trên đây là kế hoạch quản lý trung hạn mới của chúng ta. Trong 3 năm kể từ năm 2016, và tiếp tục cho đến sau năm 2020, Tôi sẽ hướng đến việc tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích thái độ dám nghĩ, dám làm cho mọi nhân viên các công ty thuộc Tập đoàn. Tôi hy vọng rằng trong môi trường đó, mọi người sẽ mạnh dạn đưa ra ý kiến, trao đổi, suy nghĩ, lên kế hoạch và thực hiện những ý tưởng mới, và nỗ lực để đạt tới kết quả cuối cùng. Vì vậy, hãy xem 3 năm tới đây là cơ hội để phát triển bản thân, và cùng công ty tạo ra những kết quả thực tế. 2016 chính là năm khởi đầu những nỗ lực trên.

MC: Motorcycle
RV: Recreational Vehicle
WV: Water Vehicle
PAS: Electrically Power Assisted Bicycle
EV: Electric Vehicle
CV: Commuter Vehicle
LMW: Leaning Multi Wheel
IM: Intelligent Machinery
UMS: Unmanned System

* In the event of inconsistency between this version and the English version, please refer to the English version.