President Message

Message from the management of Yamaha Motor

มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพื่อให้บรรลุความคืบหน้าแบบไดนามิกอย่างต่อเนื่อง

สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ! ปี 2016 เป็นปีที่พวกเราจะเริ่มแผนการบริหารระยะกลางใหม่ซึ่งกระผมจะขอทำการอธิบายแผนให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัททุกท่าน

คุณค่าของแบรนด์

ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา สโลแกนของบริษัท “Revs your Heart” ได้ถูกนำมาใช้โดยกลุ่มบริษัททั้งหมดเพื่อริเริ่มที่จะ
ตระหนักถึงอุดมคติของพวกเราที่ว่า “สร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนที่ได้พบกับ
ยามาฮ่าทั่วโลกดีขึ้น” ตั้งแต่ปี 2016 ก็ยังคงยึดถือความมุ่งมั่นที่ว่า “Revs your Heart” เป็นเป้าหมายการบริหารสูงสุด
ของบริษัทเพื่อเพิ่มคุณค่าของแบรนด์ยามาฮ่าให้ส่องสว่าง ยิ่งไปกว่านั้น พวกเราตั้งเป้าที่จะสังเกตุ, สำรวจ, และ
วิเคราะห์ความคิดริเริ่มของบริษัทในตลาดเพื่อกำหนดผลจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทเพิ่มคุณค่าของแบรนด์ขนาดไหน
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปสะท้อนสู่กิจกรรมของบริษัท

มุมมองการบริหารบริษัท

ตั้งแต่ปี 2016 เป็นเวลา 3 ปี และมุมมองระยะยาวหลังจากปี 2020 เป็นต้นไป พวกเราจะทำงานอย่างต่อเนื่องที่จะเป็น
“บริษัทที่ไม่เหมือนใครซึ่งเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง” ใน 3 ปีแรกของแผนงานระยะยาว แผนงานบริหารระยะกลางมี
บทบาทของการบรรลุพลังของบริษัทที่ยิ่งใหญ่กว่าและเป็นระดับที่จะดำเนินการเตรียมสู่พลังของบริษัทที่ใหญ่ยิ่งขึ้น
พลังของบริษัทหมายถึงพลังโดยรวมเช่น ขนาดของยอดขาย, พลังในการสร้างรายได้, พลังของการบัญชี, ความ
สามารถทางเทคโนโลยีและพลังที่หน้างาน ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่คำนึงถึงสไตล์ที่ไม่เหมือนใครของยามาฮ่าและวิธีที่จะ
พัฒนารูปแบบดังกล่าว พวกเราคำนึงถึงความสำคัญในการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้วย

บทสรุปของแผนการบริหารระยะกลางในครั้งก่อน

ขอทำการสรุปผลของแผนการบริหารระยะกลางครั้งที่ผ่านมาดังต่อไปนี้โดยเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงหลักในดัชนีบ่งชี้
ผลประกอบการบริษัท (เปรียบเทียบระหว่างปี 2012 และ 2015)

 • อัตราการเติบโตของยอดขายอยู่ที่ 137% (119% หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในของประเทศ
   พัฒนาแล้ว) ซึ่งถือว่าอยู่เหนือกว่าระดับค่าเฉลี่ยในตลาดรถของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่ 130%
 • จำนวนของหน่วยการผลิตหลักอยู่ที่ 6,139,000 (ลดลง 609,000) ขณะที่การผลิตรถจักรยานยนต์ในจีนและ
   อาเซียนลดลง อย่างไรก็ตามยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจจักรยานยนต์ในตลาดประเทศพัฒนาและยอดขายที่สูงขึ้นของ
   จักรยานยนต์ราคาสูงในตลาดที่เกิดใหม่
 • ส่วนแบ่งตลาดในตลาดหลักของพวกเราอยู่ที่ 16.4% (สูงขึ้น 4.0) สำหรับจักรยานยนต์ในตลาดประเทศพัฒนา
   26.8% (ลดลง 3.3) สำหรับจักรยานยนต์ในตลาดอาเซียนและ 3.6% (สูงขึ้น 1.2) สำหรับจักรยานยนต์ในอินเดีย
   39.1% (ลดลง 2.8) สำหรับตลาดเครื่องจักรเรือและ 6.5% (ขึ้น 3.2) สำหรับ ROV
 • ดัชนีบ่งชี้การเงินหลักของพวกเราปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมถึงผลตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ที่12.4% (ขึ้น 9.5)
   อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 38.5% (ขึ้น 6.5) และกำไรสุทธิต่อหุ้น 169 เยน (ขึ้น 148 เยน)
 • พวกเราบรรลุเป้าหมายในตลาดเงินทุนซึ่งบรรลุระดับหนึ่งล้านล้านเยน อัตราการเพิ่มขึ้นของ
   315% อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่ 200%

ปัจจัยหลักจากผลประกอบการข้างต้นขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่มั่นคงในตลาดประเทศพัฒนาเช่นเดียวกับ
การปรับตัวขึ้นของผลิตภัณฑ์ราคาสูงในตลาดที่เกิดใหม่ฟื้นฟูตลาดจักรยานยนต์ในอาเซียนอย่างต่อเนื่องร่วมถึงการพลักดัน
ธุรกิจของพวกเราในตลาดอินเดีย, ธุรกิจ ROV ฯลฯ

ทิศทางของแผนการบริหารระยะกลางในปัจจุบัน

จนถึงปี 2015 พวกเราได้เห็นสภาพธุรกิจที่มั่นคงและการฟื้นตัวของความต้องการในตลาดประเทศพัฒนาในขณะที่
ตลาดเกิดใหม่ลดตัวลงและเนื่องจากทรัพยากรณ์ที่ถูกและอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนตัวลง ฯลฯ
ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจดังกล่าวพวกเราได้ทำงานโดยมุ่งสู่การเพิ่มขึ้นของคุณค่าของบริษัทด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน
ในขณะที่สภาพธุรกิจในปี 2016 ได้ถูกคาดหวังที่จะดำเนินต่อเนื่องเฉกเช่นเดียวกับที่เป็นในปี 2015 พวกเราจะทำงาน
เพือมุ่งสู่การรับรองรายได้ที่มั่นคงและการลงทุนระดับแนวหน้าเพื่อการเติบโตใหม่ พวกเราหวังว่าว่าปี 2018 จะเห็น
สภาพธุรกิจยังคงมั่นคงในตลาดประเทศพัฒนาและจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวในตลาดเกิดใหม่บางตลาด พวกเราจะ
สร้างการบริหารธุรกิจที่จะผลักดันพวกเราไปยังจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่ใหม่ เริ่มต้นจากยอดขายสุทธิระดับ 2 ล้านล้านเยน

และอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานที่ 10%

ภาพลักษณ์ของปี 2018

ในปี 2018 เป้าหมายของยอดขายสุทธิและรายได้จากการดำเนินการอยู่ที่ 2 ล้านล้านเยนและ 1.8 แสนล้านเยน (9%)
ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดคะเนของปี 2015 เราจะมีร้ายรับ 3.5 แสนล้านเยน (เพิ่มขึ้น 21%)
สำหรับยอดขายสุทธิและ 5.5 หมื่นล้านเยน (ขึ้น 44%) สำหรับรายได้จากการดำเนินการ

ในตลาดประเทศพัฒนาซึ่งสภาพธุรกิจยังคงมั่นคง พวกเราจะเพิ่มการทำกำไรโดยสร้างแบรนด์ของพวกเราให้โดดเด่น
ปฏิรูปโครงสร้างที่มีการวางแผนที่ก้าวหน้า, และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ (ลดสินค้าคงคลังที่ตกค้าง, ฯลฯ) ด้วย
ปริมาณในตลาดที่เกิดใหม่ซึ่งธุรกิจซบเซาและการเงินไม่คงตัวมีทีท่าจะยังคงต่อเนื่อง ในขณะที่พวกเรายังคง
การฟื้นตัวที่ระดับนึงในอินโดนีเซียและเวียดนามและกระจายไปถึงอินเดีย โดยปกติแล้วพวกเราตั้งเป้าไปยังสู่เป้าหมาย
ที่สามารถเอื้อมถึงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามที่เกินสมควร ภายใต้สมมุติฐานดังกล่าว พวกเราหวังที่จะเพิ่มการทำ

กำไรโดยการพัฒนาแพลทฟอร์มที่ล้ำหน้าและการลดต้นทุน, การจำกัดการขยายเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
(ลดสินค้าคงเหลือที่ตกค้าง ฯลฯ)

นี่เป็นบทสรุปของธุรกิขหลักของเรา พวกเรามีเป้าหมาย ธุรกิจจักรยานยนต์ที่รวมถึงการฟื้นฟูให้เป็นโครงสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

สูงโดยไม่เน้นเพียงแต่เปริมาณ, และบรรลุยอดขายสุทธิที่ 1.3 ล้านล้านเยนและรายได้จากการดำเนินการที่
7.4 หมื่นล้านเยน การเพ่งเล็งของพวกเราสำหรับธุรกิจ Marine business (เครื่องเรือยนต์) คือโมเดลธุรกิจเพื่อการเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต
ยอดขายสุทธิ 3.4 แสนล้านเยนและอัตราส่วนรายได้จากการดำเนินการ 20% หรือมากกว่า การเป้าหมายของพวกเรา
สำหรับธุรกิจพาหนะและโซลูชั่นทางธุรกิจมียอดขายสุทธิ 3.6 แสนล้านเยนและอัตราส่วนรายได้จากการดำเนินการ
10% หรือมากกว่า ภายในเป้าหมายดังกล่าวพวกเราเพ่งเล็งการบริหาร RV ของพวกเราให้เป็นธุรกิจแก่นที่ 3 ตามจาก
จักรยานยนต์และMarine business ในหน่วยธุรกิจเหล่านี้และนอกเหนือจากนี้ ขอความกรุณาเดินหน้าแผนของคุณอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อถือได้

ยุทธวิธีทางการเงินจนถึงปี 2018

เริ่มจากการเพิ่มกำลังในการสร้างรายได้ของธุรกิจที่เรามีอยู่ พวกเราจะสร้างแพลทฟอร์มการเงินที่มั่นคง
และเพื่อเพิ่มการลงทุนที่เติบโตใหม่, การระดมทุนธุรกิจทางการเงิน, และหุ้นปันผล

ประเด็นเหล่านี้เป็นแก่นของความพยายามของพวกเราที่จะบรรลุการเติบโตและความมั่นคงทั้ง 2

ต่อไปนี้เป็น 4 นโยบายเงินทุนที่พวกเราตั้งเป้าไว้ภายใต้กรอบกลยุทธทางการเงินนี้

 • ในด้านการลงทุน จะทำการลงทุน 2.4 แสนล้านเยน พวกเราจะเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจที่บมีอยู่และระดัของการลง
   ทุน (1.8 แสนล้านเยน) สร้างเฟรมเวิร์คสำหรับยุทธวิธีที่เติบโตใหม่ (6 หมื่นล้านเยน)
 • ในด้านการวิจัยและพัฒนา จะทำการลงทุน 3.5 แสนล้านเยน ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจที่มีอยู่ (2.8 แสนล้าน
   เยน) พวกเราจะสร้างเฟรมเวิร์คสำหรับยุทธวิธีที่เติบโตใหม่ (7 หมื่นล้านเยน)
 • ในด้านธุรกิจทางการเงิน จากการสร้างบนโครงสร้างพื้นฐานพวกเรามีความก้าวหน้า (ความสมดุลของลูกหนี้ที่
   2.3 แสนล้านเยน) พวกเราจะดำเนินการขยายธุรกิจสู่ปี 2018 มีเป้าหมายความสมดุลของลูกหนี้ที่ 3.2 แสนล้านเยน
   นี่เป็นแก่นของการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจที่เรามีอยู่
 • ในด้านหุ้นปันผล พวกเราจะเพิ่มจากขีดจำกัดที่ต่ำ 20% ของอัตราการจ่ายเงินปันผลเดิมของพวกเรา (อัตรา
   การจ่ายเงินปันผลสำหรับช่วงที่ถูกชำระเป็นเงินปันผล) สู่ 30%

ความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์

ความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ที่สูงคือรากฐานของความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ พวกเราพัฒนาและ
ปล่อย 250 โมเดลที่แตกต่างในช่วงแผนงานระยะกลางที่ผ่านมาของพวกเรา (2013 - 2015) ซึ่งเป็น 2 เท่าของจำนวน
ในช่วงก่อนหน้านั้น (2010 - 2012) ในช่วงระยะใหม่นี้ จากการที่พวกเราปรับปรุงการแข่งขันทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ของพวกเรา, ความสามารถในการแข่งขังด้านต้นทุนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พวกเราพัฒนาและปล่อย
ผลิตภัณฑ์ 270 โมเดลที่แตกต่าง

 • ความสามารถในของสินค้า: พวกเราจะทำหลักปรัชญา Monozukuri  ของพวกเราให้มีชีวิตขึ้นมาจากการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยพื้นฐานของห้าอุดมคติของ “GEN” (คอนเซ็ปและการสื่อสารใหม่), “Play & Sure” (เทคโนโลยีที่สร้างความร่าเริงฃและความน่าเชื่อถือจากลูกค้า), “S-EX-Y” (แสดงออกถึงความคล่องแคล่ว, รูปแบบ, ลวดลาย, และความหลงไหลที่ถูกขัดเกลา), และ “Ties” (พลังที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งและการผูกมัดที่แน่นแฟ้น
  กับลูกค้า) พวกเรามุ่งหน้าที่จะผลิตกระแสแห่งผลิตภันฑ์ใหม่ในทุกพื้นที่ของธุรกิจเราเพื่ออวดความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของตัวตนแบรนด์เรา
 • ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน: ในช่วงระยะที่ผ่านมา พวกเราบรรลุการลดต้ทุน 4.25 หมื่นล้านเยนซึ่ง
   ช่วยพวกเราก้าวสู่ก้าวแรกของแพลทฟอร์มการเงินที่มั่นคง ในช่วงระยะดังกล่าว พวกเราเพ่งเล็งสู่การลดต้นทุน
   6 หมื่นล้านเยน พวกเราจะริเริ่มที่จะครอบคลุมการจัดซื้อ, การผลิตและการขนส่ง ขอความกรุณาส่งเสริมการดำเนิน
   การวิธีลดต้นทุนที่สามารถสร้างจนถึงปัจจุบัน
 • คุณภาพ : ในปี 2015 พวกเรายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายค่าใช้จ่ายของการจำกัดการร้องเรียนจากตลาด 0.5%
   (อัตราส่วนยอดขายรวม) ซึ่งอัตราส่วนจริงอยู่ที่ 0.67% คุณภาพเป็นส่วนนึงของคูณค่าแบรนด์ของพวกเราที่พวกเรา
   อยากให้ลูกค้ารู้สึกทันที ด้วยความคิดริเริ่มว่า “I am Yamaha” พวกเราทำงานเพื่อเข้าใจถึงสภาพตลาดและสภาพที่
   แท้จริงของการใช้ผลิตภัณฑ์, การพัฒนาที่เหมาะสม, การประเมินและการเตรียมการผลิต, และปรับปรุงความ
   สามารถของพวกเราที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติในการทำงานของพวกเราทุกวัน

การบริหารระดับโกลบอล

90% ของยอดขายสุทธิรวมของพวกเรามาจากนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากนี้ 90% ของจำนวนการผลิตหลักของพวกเรา

จากประเทศต่างๆนอกประเทศญี่ปุ่น เราหวังว่าจะรักษาระดับก้าวไปข้างหน้านี้ ยิ่งไปกว่านั้น ในเชิงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงและการพัฒนาแพลทฟอร์มพื้นฐานยังคงดำเนินการภายในประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่การพัฒนาแบบจำลองสำหรับตลาดเฉพาะ
ทางถูกดำเนินการในพื้นที่การตลาดนั้นๆ ประมาณ 30 - 40% ของการพัฒนาจำนวนงานสำหรับ MC/RV/WV ฯลฯ
ในปัจจุบันดำเนินการที่แต่ละตลาด นี่เป็นแก่นของเป้าหมายของพวกเราที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ
ตลาดอย่างรวดเร็ว, ปลอดภัยและทันเวลา ยิ่งไปกว่านั้น พวกเราหวังที่จะขยายคอนเซ็ปต์พัฒนาแบบจำลองสากล
ตัวอย่างเช่น พวกเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาเพื่อตลาดสากลจะถูกประกอบที่ประเทศกลุ่มอาเซียนแล้วส่งออกและ
จำหน่ายไปยังทั่วโลก

สิ่งเหล่านี้เสนอแนะว่าการบริหารบริษัทและกิจการจากมุมมองสากลจะสำคัญมากยิ่งขึ้น กว่าที่เคยเป็นมาก่อน พวกเราจะ
ทำงานหนักบนการควบคุมกำกับดูแลขององค์กรและพัฒนาบุคคลากรระดับสากล  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลากรนั้น
ในขณะที่พวกเรากำลังสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมระดับสากล พวกเรามอบหมายบุคคลกรในท้องถิ่น  60% ของ
ตำแหน่งหลัก (ระดับผู้บริหาร) ในทำเลต่างประเทศของพวกเรา ยิ่งไปกว่านั้น ภายในสำนักงานใหญ่ของพวกเรา
พวกเราจะเชิงรุกให้มีความหลากหลายผ่านการส่งเสริมฝ่ายบริหารชาวต่างชาติ, เพิ่มการว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติและ
พนักงานสุภาพสตรีระดับบริหาร เช่นเดียวกับนำเสนอทางเลือกของรูปแบบการทำงาน ฯลฯ

ธุรกิจ 3 สาขา / 4 ยุทธวิธีการเติบโต

ในปี 2010 พวกเราได้ระบุธุรกิจยุทธวิธี 3 สาขา “การใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์”, “การเดินทางที่เพลิดเพลิน” และ
“เทคโนโลยีนวัตกรรมที่อ่อนโยนต่อคน, โลกและสังคม” ซึ่งพวกเราได้พัฒนายุทธวิธีการเติบโตที่ใหม่ทั้ง 4
เพื่อมุ่งสู่อนาคต

 • โลกแห่งการเคลื่อนที่ที่เติบโตเรื่อยๆ
  พวกเราจะพัฒนาและขยายขอบเขตของพาหนะ 2 / 3 / 4 ล้อและเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วขยายพื้นฐานลูกค้าของพวกเรา
  พวกเราจะท้าทายสู่การสร้าง PAS, EV, CV, MC, LMW, RV และ C4W (พาหนะ 4 ล้อขนาดเล็ก), พาหนะที่แปลก
  ไม่เหมือนใครตามสไตล์ของยามาฮ่า
 • ท้าทายสู่ตลาดโกลบอลมารีนสามล้านล้านเยน
  ตั้งเป้าที่จะเป็นมากกว่าผู้ผลิตและจัดหาเครื่องจักรที่ธรรมดา พวกเราจะเพิ่มอุปกรณ์รอบข้างและพัฒนายุทธวิธีของพวก
  เราให้เป็นผู้ผลิตและจัดหาระบบของธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางทะเลโดยรวม พวกเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา
  ความเป็นแบรนด์ No.1 ของโลก
 • โซลูชั่นบิสิเนส
  พวกเราต้องทำให้ IM, UMS, ธุรกิจ pool เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างแบบจำลองธุรกิจที่ไม่เหมือนใครโดยยึดหลัก
  พื้นฐานตามการเติบโตดังกล่าว ด้วยการรวมเทคโนโลยีของยามาฮ่าและความรู้เฉพาะทางจากภายนอก พวกเราจะท้าทาย
  การนำเสนอคุณค่าใหม่ในด้านอุตสาหกรรม, การเกษตร, ชีวิตประจำวัน, โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ฯลฯ
 • เทคโนโลยีพื้นฐานการพัฒนา
  ยามาฮ่ามีเทคโนโลยีปัจจัยของแหล่งพลังงาน, ตัวถังรถ, ลำเรือ, ลำเครื่อง, ควบคุม/ข้อมูล, วัสดุ/การผลิต
  ฯลฯ ในขณะที่พวกเราปรับปรุงเทคโนโลยีปัจจัยเหล่านี้ต่อเนื่อง พวกเราจะท้าทายต่อนวัตกรรมผ่านการผสมผสานใหม่ที่สร้างสรรค์

นี่เป็นแผนการบริหารระยะกลางของพวกเรา กว่า 3 ปีจากปี 2016 และหลังจากปี 2020 เป็นต้นไป พวกเราจะพยายาม
ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างทัศนคติ “สามารถทำได้” ภายในกลุ่มบริษัท พวกเราหวังว่าภายในสภาพแวดล้อมดังกล่าว
ทุกท่านจะพูดคุยซึ่งกันและกัน, สื่อสาร, พิจารณาความเป็นไปได้ทุกอย่าง, แผนงานและแนวความคิดที่จะนำไปปฏิบัติ, และงานที่บรรลุผล ดังนั้นมาร่วมกันทำ 3 ปีจากนี้ไปให้เป็นโอกาสที่จะให้ตนเองและบริษัทเติบโตโดยสร้างผลลัพธ์ที่แท้
จริง ปี 2016 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นของทุกสิ่ง

MC: Motorcycle
RV: Recreational Vehicle
WV: Water Vehicle
PAS: Electrically Power Assisted Bicycle
EV: Electric Vehicle
CV: Commuter Vehicle
LMW: Leaning Multi Wheel
IM: Intelligent Machinery
UMS: Unmanned System

* In the event of inconsistency between this version and the English version, please refer to the English version.